Cha Marcello Đoàn Minh nhận quản xứ Giáo xứ Hội An Chiều ngày 24/9/2014, đoàn xe của Tòa Giám Mục đưa Cha Marcello Đoàn Minh nhận nhiệm sở mới là Giáo xứ Hội An. 

Đưa tiễn Cha có các ban ngành đoàn thể của Giáo xứ Chính Tòa, anh chị Caritas Giáo Phận, cùng anh chị Huynh trưởng của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và đông đảo anh chị em giáo dân.

Mở đầu ghi thức bàn giao Cha Tổng đại diện Phêrô Maria Trần Quốc Việt đọc thư bổ nhiệm Cha Marcello Đoàn Minh làm quản xứ Giáo xứ Hội An. Cha Marcello nhận dây các phép từ Đức Giám Mục giáo phận, mở cửa nhà tạm, ngồi vào ghế linh mục và tòa giải tội.

Cha Phaolo Trần Ngọc Hoàng gửi lời cám ơn, và xin lỗi đến cộng đoàn giáo dân Hội An bỏ qua mọi thiếu sót lỗi lầm trong 2 năm làm phó xứ và 2 năm làm quản nhiệm. Cha Marcello cũng gửi lời cám ơn đến các ban ngành đoàn thể, cộng đoàn giáo dân Chính Tòa, anh chị Caritas, Huynh trưởng… đã đưa tiễn ngài đến Hội An.

Kết thúc nghi thức, Cha Marcello ra tận nơi chào anh chị em cộng đoàn đã đưa tiễn ngài, sau đó đoàn xe của Tòa Giám Mục tiếp tục di chuyển về Đền thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều để tiếp tục nghi thức Cha Phaolo Trần Ngọc Hoàng làm Quản nhiệm.

 

Xin mời xem rất nhiều hình ảnh tại đây:

 

 

Tin và ảnh: Minh Thang