Chiều thứ 7, 9/5/2015, Giới Lão Thành đã thay mặt cộng đoàn dâng hoa tôn vinh Mẹ, Thánh Lễ do Cha Phụ tá G.B Phan Đình Lượng chủ sự, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: