Qua nhạc phẩm Cánh Hoa Tuyệt Vời của nhạc sĩ Trầm Hương, Giới Trẻ Giáo Xứ đã giúp và cùng cộng đoàn hái hoa muôn sắc: hồng, vàng, trắng, tím… với hương thơm nồng dâng lên Mẹ. Đó là phần vũ nguyện trước Thánh Lễ chiều nay, thứ 7, 02/5/2015.

Thánh Lễ do cha phụ tá Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn chủ sự với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Xin mời hợp thông cùng một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây: