Năm 2021 đã qua với rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19 và các đợt bão lũ liên tiếp xảy ra, đã và vẫn đang có những ảnh hưởng tiêu cực làm thay đổi nhiều mặt đời sống của mọi người, đặc biệt người nghèo trong, ngoài giáo xứ và giáo phận. Nhân đây, chúng tôi vui mừng gửi đến quý vị đôi nét tổng kết hoạt động Bác ái Vinh Sinh của giáo xứ Chính Tòa trong năm qua mà trong đó có phận đóng góp, chia sẻ rất quý báu của quý vị về vật chất lẫn tinh thần cùng lời cầu nguyện.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn kiên trì đồng hành với chúng tôi, đặc biệt là sự linh hướng của quý Cha Quản xứ, sự động viên của quý HĐMV và quý vị Ân nhân, để tìm đến người nghèo và đã đạt được những kết quả tuy khiêm tốn nhưng đầy thiện chí và lòng nhân ái.