Thông báo trực tiếp: Dâng hoa và Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi (17g15 thứ bảy 29/9/2018)