🔴Trực tiếp: Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh NGUYỄN ĐỨC HUYÊN 14/6/2019.
Tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 07g00 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/YLYAlHyN-yY
▶️ Website: octorg.local
Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

————————————————-
Cha Đaminh NGUYỄN ĐỨC HUYÊN
– Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1936, tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định.
– Từ 1947 đến 1956 : Tu học tại Tiểu chủng viện Phanxicô Xaviê, Giáo phận Bùi Chu.
– Từ 1956 đến 1964 : Tu học tại Đại chủng viện Lê Bảo Tịnh và Xuân Bích.
– Ngày 27.05.1964 : Chịu chức linh mục, tại Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Huế.
– Từ 1964 đến 1967 : Phó xứ Tam Kỳ, Giáo phận Đà Nẵng.
– Từ 1967 đến 1974 : Quản xứ Tín Đức, Giáo phận Đà Nẵng.
– Từ 1975 : Sang định cư và phục vụ tại Tổng Giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ.
– Từ 1979 đến 1982 : Phụ tá chủ tịch liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
– Từ 1983 đến 2012 : Quản nhiệm Đền thánh Đức Mẹ La Vang, Tổng Giáo phận Louisiana, Hoa Kỳ.
– Từ 2012 : Nghỉ hưu.
– Từ 2012 đến 2019 : Đồng hành với Cộng đoàn Tông Đồ Đức Mẹ La Vang, Giáo phận Đà Nẵng.
– 25.05.2019 : An nghỉ trong Chúa.