🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm A
Lúc 15g00, ngày 15/3/2020, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nằng.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:

▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/7j2QgRH2ckI
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

🔴 Live stream : Third Sunday of Lent, Year A , Mass is
at 10am, March 15, 2020, in Danang Cathedral.

Danang Cathedral Team of Communication will live stream the Mass :

▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/moO4V7n_nx8
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

You are all welcomed in coordination with the Mass to follow up and pray communicatedly