🔴TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu Của Giáo Hạt Trà Kiệu
Lúc 17g00 ngày 01 tháng 02 năm 2020 tại TTTM Trà Kiệu.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng tiếp sóng Giáo phận Đà Nẵng trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/nw0lgmH46gM
▶️ Wedsite www.giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.