🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 60 Năm Linh Mục và Mừng Thọ 90 Năm Cha Antôn Trần Văn Trường.
Tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 10g00 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên: 
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/UcAkb7stCGU
▶️ Website: octorg.local

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

————————————————–
Cha Antôn Trần Văn Trường
Sinh tại Ngọc Cục, Nam Định, Bắc Việt 17/7/1929
Học Triết, Đại Chủng Viện Thượng Kiệm, Phát Diệm 1950 – 1952
Di cư vào Nam, dạy Đệ tử Châu Sơn, Phước Lý, Gia Định 1952
Du học Fribourg, Suisse, Tập viện Hanterive, Posieux, Fribourg 1953
Đổi ra linh mục Triều – Gp. Quy Nhơn, tiếp tục học Thần học Đại Chủng Viện Xuân Bích Issy – les – Moulineaux, Regard, Paris 1957
Thụ phong Linh mục do ĐHY TGM Paris tại Notre Dame
Học Cao học Giáo lý tại “Iustitut Supérieur de Pastorale Catéchétique” (ISPC) 29/6/1959
Hồi hương 30/11/1961
Phó xứ Tuy Hòa, Phú Yên 1962 – 1964
Phó xứ Quảng Ngãi 1964 – 1965
Trung Tâm CG/VN Phụ trách Huấn luyện CGTH/TQ 3/3/1965
Phó xứ Thanh Đức 5/9/1965
Phó xứ Hội An – Dạy Giáo lý Trường Thánh Tâm Đà Nẵng 17/9/1966
Giám Đốc GL/GP (trú tại Chính Tòa TGM) 29/01/1967
Quản xứ Nội Hà 1975 (10/9) – 1992
Giám Đốc GL/GP (trú tại Chính Tòa TGM) 30/7/1992
Dạy Đại Chủng Viện Huế 1998 – 2012
Cha sở giáo xứ Chính Tòa, Tuyên úy Cộng đoàn Thánh Tâm SPC 18/9/1995 – 2004
Kiêm Tổng Đại Diện (kiêm xử lý thường vụ khi vắng Giám mục)
1996 (8/3) – 2006
Nghỉ hưu. Tiếp tục Tuyên úy dòng Phaolô; kiêm thêm 2 cộng đoàn Hưu dưỡng và Tập viện 03/12/2006