Trực tiếp: Thánh lễ và chương trình “Vui trung thu cùng Chúa” của Giáo lý Chính Tòa (17g15-19g30 24/9/2018)