🔴 Trực tiếp: Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ
Do Đức Cha Giuse chủ tế.
Tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức, Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng.
Lúc 17g15 ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Liên Giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy và Augustinô Huy cùng phụ trách.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/oiiJ2G6GupI
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.