Giáo xứ Chính Tòa thông báo về việc thay đổi giờ tham quan đối với Quý khách khi đến Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng như sau: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày thứ Hai đến thứ Bảy.

Trong dịp này, xin nhắc Quý khách khi đến viếng thăm Nhà thờ Chính Tòa vui lòng trong trang phục kín đáo, lịch sự và là nơi tôn nghiêm nên cần có thái độ ứng xử nghiêm trang, xứng hợp.