Vào lúc 19g30 ngày 08/02/2023, tại giáo xứ Chính Tòa Đã Nẵng đã khai mạc Tuần Tam Nhật mừng Lễ Bổn Mạng của giáo xứ với chủ đề “Hiệp thông với Thiên Chúa” do cha Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn – nguyên phụ tá giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng chủ sự.

Hình ảnh: Phê rô Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng