Theo thường lệ, năm nay tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận bước vào đầu mùa chay thánh 10 – 14/3/2014 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận (TTMV).

Ngay từ 17 giờ chiều thứ hai các linh mục trong toàn giáo phận đã tập trung đầy đủ để sẵn sàng bước vào tuần tĩnh tâm. Bầu khí yên ắng, tĩnh lặng và gần kề bờ biển thoáng mát của TTMV là nơi lý tưởng cho các cha “nghỉ ngơi đôi chút” sau một thời gian vất vã cày bừa trên cánh đồng mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Tĩnh tâm lần này, chỉ có một vài cha vì lý do sức khỏe nên không thể hiện diện. Ngay cả cha Antôn Nguyễn Trường Thăng bị bệnh đang trong thời gian điều trị vẫn cố gắng về với anh em.

Đúng chương trình, 18 giờ 00 phút các các cha dùng cơm tối để chào Đức Cha  và chào nhau. Khác thường của tuần tĩnh tâm này, cha giảng phòng không phải là một Giám Mục hay một linh mục ngoài giáo phận được mời nhưng lại là người nhà: Cha Phaolô Đoàn Quang Dân, Cha Sở Trà Kiệu, kiêm hạt trưởng hạt Trà Kiệu. Đức Cha tin tưởng việc đi ra ngoài thông lệ này sẽ cần thiết khi người nhà hiểu rõ hơn về giáo phận và chia sẻ cho nhau. Hơn nữa, Như Đức Cha nói : để linh mục tham dự chia sẻ chức vụ giảng dạy của Giám Mục. Xin mời theo dõi toàn bộ các bài chia sẻ của ngài tại đây.

Bằng cảm nghiệm và kinh nghiệm qua 25 năm linh mục cùng với sự đào sâu nghiên cứu đầy tính chuyên môn, Cha giảng phòng đã thực sự giúp cho tuần tĩnh tâm mang lại hiệu quả thiêng liêng cụ thể. Bài giảng phòng đầu tiên của Cha Phaolô là sự nhấn mạnh về vai trò của Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội. Nhất là, ngài mời gọi Linh mục là cộng tác viên của Thánh Thần hãy để Ngài hướng dẫn và nhất là như Đức Cha chủ sự Thánh Lễ khai mạc nhắc nhở: đừng dập tắt Thánh Thần và hãy để Thánh Thần Phúc Âm hóa đời sống và sứ vụ linh mục. Kết thúc những giây phút khai mạc là giờ chầu Thánh Thể giúp các linh mục ý thức hơn, chuẩn bị tâm hồn tốt hơn “Những giây phút quý giá được ở bên Chúa” để thực sự bước vào tuần tĩnh tâm.

Chủ đề của tuần tĩnh tâm năm nay: PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC GIÁO PHẬN. Cha giảng phòng đã giúp cho các Cha ý thức hơn: Chức linh mục mà chúng ta lãnh nhận đều phát xuất từ chức Linh Mục của Đức Ki-tô. Linh mục chịu chức không phải cho mình nhưng là cho giáo dân, linh mục hiện hữu vì giáo dân, làm cho cộng đoàn hiệp nhất trong tinh thần phục vụ yêu thương như Đức Ki-tô. (Sứ vụ mục tử – bài giảng số 2). Tiếp đến trong sứ vụ ngôn sứ, ngài đào sâu ý nghĩa của việc giảng lễ trong phụng vụ và ngài đưa ra năm tiêu chí của một bài giảng lễ:  vừa có tính cá nhân vừa mang tính phụng vụ vừa mang tính hội nhập vừa sáng sủa nhưng cũng mang tính hiện thực để đem lại hiệu quả đích thực cho người nghe (bài giảng số 3). Trong Sứ vụ Tư tế (bài giảng số 4): Linh Mục không chỉ cử hành Thánh Thể mà còn nuôi cộng đoàn, dẫn đưa cộng đoàn đến suối nguồn Ân sủng. Và mỗi linh mục trong cử hành Thánh Thể chính là hiện thân của Đức Ki-tô. Đồng thời, Cha giảng phòng cũng đã giới thiệu Thánh Phao-lô trong sách CVTĐ gương mẫu của linh mục giáo phận (bài giảng số 5): Khi thi hành sứ mệnh truyền giáo, Phao-lô nối kết các thành phần trong cộng đoàn; Khi sống và lưu lại với họ, ngài giúp cộng đoàn đào sâu đức tin; Khi thấy tốt đẹp, ngài sẵn sàng giao lại cho người khác thay thế… Cha cũng đã đưa ra : Năm đường hướng Phúc âm hóa trong thế kỷ XXI (bài giảng số 6) và giải thích chia sẻ bài cuối cùng vấn đề: Tân Phúc Âm hóa để loan báo Tin Mừng, định hướng và là chủ đề của Giáo Hội hoàn vũ (bài giảng số 7).

Như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tuần phòng, từ trong bài chia sẻ của Đức Gíam Mục đến bài gỉảng lễ trong cử hành phụng vụ cũng như suy niệm giờ chầu Thánh Thể đều xoay quanh chủ đề này để giúp người tham dự càng đi sâu vào vấn đề và ý thức hơn sự hoán cải cần thiết của bản thân và cộng đoàn hầu đáp ứng đòi hỏi của Giáo Hội trong thời đại hôm nay.

Trưa thứ sáu, tuần phòng khép lại bằng giờ chầu Thánh Thể với tâm tình tạ ơn những giây phút quý giá được ở bên Chúa và ở bên nhau. Ước mong tuần tĩnh tuần tâm đi qua, mỗi linh mục trở về với ơn hoán cải và quyết tâm Phúc Âm hóa đời sống và sứ vụ mình từ đó có thể đi vào được tinh thần và ý hướng của Giáo Hội Phúc Âm hóa cộng đoàn và những người mà Chúa giao chúng ta coi sóc góp phần của mình trong việc xây dựng Giáo Hội Chúa Ki-tô tại trần gian.

BTT/GPĐN

 

Nguồn: giaophandanang.org