Tại đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 11 được tổ chức tại giáo phận Thái Bình ngày 27 – 28 tháng 11 năm 2013, đoàn giới trẻ giáo phận Phát Diệm đã đóng góp một tiết mục hát Xẩm. Những người con của quê hương nghệ nhân hát Xẩm nổi tiếng Hà Thị Cầu đã trình bày bài “Hiếu Tự Ca”. Đây là bài hát được chuyển thể từ tác phẩm “Hiếu Tự Ca” của cha Phêrô Trần Lục (Cụ Sáu) nói về việc răn dạy đạo hiếu cho con người theo cái nhìn Kitô giáo. Dưới đây là video tiết mục nói trên.

 

 

Nguồn: phatdiem.org