Dâng mẹ tràng chuỗi môi khôi
Lời kinh thắm nở trên môi mỗi ngày
Dâng Mẹ tình mến con dây
Lời kinh thống hối đong đầy ước mơ.

Dâng Mẹ đây chút hồn thơ
Lời kinh con nguyện hàng giờ cậy trông
Mẹ ơi con vẫn hoài mong
Lời kinh dâng Mẹ vẹn lòng mến yêu.

Ngàn hoa xinh đẹp mỹ miều
Là lời kinh nguyện mỗi chiều con dâng
Noi gương mẹ biết xin vâng
Cho lời kinh mãi trong ngần mẹ ơi!

Những khi sầu khổ lệ rơi
Lời kinh con hát mong đời an vui
Những khi chua xót ngậm ngùi
Lời kinh con hát đẩy lui ngày sầu.

Khi lòng đầy ứ niềm đau
Lời kinh dâng mẹ muộn sầu mờ phai
Mẹ ơi nghe tiếng con nài
Lời kinh xin mãi ngân dài tháng năm

Anna Hạt Bụi