Truyền thống xức dầu được truyền từ thời Cựu Ước sang Tân Ước. Xức dầu không chỉ là dấu chỉ của niềm vui và hạnh phúc, mà còn là một phương dược có khả năng đem lại sức khỏe, hay làm dịu các đau đớn của thân xác và củng cố sức mạnh cho con người.

Được gọi là lễ Truyền Dầu hay Làm Phép Dầu, vì trong thánh lễ này Đức Giám mục sẽ thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng. Dầu thường được lấy từ cây Ô Liu và do Đức Giám mục giáo phận làm phép với mục đích sử dụng trong các bí tích và phụ tích cho toàn giáo phận mà Ngài trông coi.

Dầu Bệnh Nhân viết tắt là OI (Oleum Infirmorum) dùng để xức cho các bệnh nhân. Trong lời nguyện làm phép Dầu Bệnh nhân, Giáo Hội xin Chúa cho Thánh Thần Chúa xuống trên Dầu, để nhờ phúc lành thánh thiêng của Chúa, Dầu xức trên những ai thì người đó được nâng đỡ thân xác, trong tâm trí, linh hồn và được khỏi mọi đau đớn, bệnh tật. Bí tích này rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các bệnh nhân chứ không phải chỉ dành riêng cho những người đang lâm cơn hấp hối.

Dầu Dự Tòng viết tắt là OS (Oleum Sanctum) được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác.

Dầu Thánh viết tắt là SC (Sanctum Chrisma) nên còn được gọi là Dầu Chrisma, trong lời nguyện hiến thánh Dầu Thánh, Giáo Hội xin Chúa thương ban phúc lành thánh hóa Dầu, cho Dầu thấm đượm sức mạnh của Thánh Thần và quyền năng Chúa Kitô, làm cho Dầu trở thành bí tích mang lại ơn cứu độ và sự sống vẹn toàn. Dầu thánh được xức cho các tân tòng trong Bí Tích Rửa Tội, cho các kitô-hữu trong Bí Tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí Tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ.

Thánh lễ Truyền Dầu cũng còn có mục đích tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Truyền chức Thánh, tấn phong cho những người được tuyển chọn lên làm Linh mục. Trong thánh lễ, các linh mục sẽ lặp lại lời tuyên hứa trong ngày thụ phong, để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về bổn phận phải thi hành trong cuộc sống bản thân cũng như các công tác mục vụ và cố gắng từ bỏ chính mình để gắn bó mật thiết với Chúa Kitô.

Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành bởi Đức Giám mục giáo phận và linh mục đoàn vào sáng thứ Năm (tại giáo phận Đà Nẵng), có những nơi được cử hành trong các ngày khác trong tuần Thánh.

Bài: Anre Phong (tổng hợp)
Ảnh: Thánh lễ Làm Phép Dầu tại giáo phận Đà Nẵng năm 2019
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng